Whangarei

Waihi

Tauranga

Waikato

ROTORUA

WHAKATANE

Taranaki

Gisborne

Hawkes Bay

Wanganui

Wairarapa

PALMERSTON NORTH

Wellington